Szerzők

Horváth Aladár, Balatonboglár

 
1924 június, 29-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányainak a befejezése után 1942-től a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott. 1946-ban a Levéltárak Országos központjába került, ahol levéltárosként dolgozott. 1950-től a Belügyminisztérium anyakönyvi felügyelője lett. 1959-ben Balatonlellére költözött ahol a tanács üdülőhelyi előadójának nevezték ki. 1985-ben 60 éves korában nyugállományba vonult. Azóta neve szorosan összefonódott Boglár helytörténet kutatásával. Egész életében fontos volt számára a történeti kutatómunka, ezen belül a lakóhelyén élő emberek életének, munkásságának megörökítése. Különös érzéke van az értékek, emlékek felkutatásához. 1998-ban jelent meg az 1848-as Forradalom és Szabadságharc eseményeit gazdagon illusztráló könyve. Ez az első és egyben utolsó önálló kiadványa. Nyugdíjas évei alatt is fáradhatatlanul kutat, írásai rendszeresen jelennek meg folyóiratokban és napilapokban.
 

Györkiné Gyócsi Ibolya,Balatonlelle

 
1951. május 26-án született Nagybajomban. Iskoláit Kaposváron végezte. Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Képesített könyvelő végzettséget szerzett. Először a Megyei Tanácson dolgozott, majd 15 évig a Városi Tanács Költségvetési Üzeménél. Ezt követően először a Rendőrség Igazgatásrendészeti Osztályán, majd a Honvédségnél dolgozott. A honvédség átszervezése miatt beosztása megszűnt. 1994-ben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság pénzügyi osztályára került. Férje nyugdíjazását követően Kaposvárról Balatonlellére költöztek. 1995-től a Boglári Vas - Műszaki Szövetkezet mint pénzügyi előadó dolgozott. 2000 januárjában került a jelenlegi munkahelyére a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.-hez, ahol a lellei kirendeltséget vezeti.
 

Rózsás Márton, Barcs

1952. szeptember 18-án született Barcson, az általános és középiskolát is itt végezte. 1970-1977. között az ÉPGÉP Barcsi gyárában, majd 1977-től 1987-ig a helyi Költségvetési Üzemben dolgozott. 1987. március 1-től a Dráva Múzeum munkatársa, melynek már a megalapításában is részt vett. 1990-91-ben mutárgy-restaurátori képesítést szerzett. 1967. óta foglalkozik helytörténeti kutatással, gyűjteménye 1987-ben a Dráva Múzeumba került. 1984 és 2000. között közel 80 írása jelent meg különböző periodikákban és szakmai kiadványokban. 1987-ben "Barcs fejlesztéséért", 1993-ban "Barcs Városáért" elismerésben részesült.
 
 
 

Dr. Horváth József, Csurgó

 
Ha lakó, és munkahelye - Csurgó - körül egy jó 10 kilométer sugarú kört húznánk, osei valószínuleg valamennyien ezen belül éltek s haltak. Ragaszkodása e földhöz és néphez így mások számára is könnyebben értheto. Fia kedves olvasmánya, az Ábel tanítása életének mottója: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon lehessünk benne." Gyermekkorát Gyékényesen töltötte, ahova ma is hetente visszajár. Gimnáziumba Csurgón járt, ahol a foiskola majd egyetem elvégzése után 38 éve tanít. Megadatott neki, hogy a Tankönyvkiadónál megjelent az iskolája történetérol írott könyve, a Tájak - Korok Múzeumok sorozatban a Csurgó muemlékei címmel. Két nagyobb szabású munkája a Csurgó monográfia és a Schola Orbis számítógépes programra épülo gimnáziumi történet befejezés elott áll. Katalin lánya a napokban vette át tanítói diplomáját, József fia leendo programozó matematikusként sem hutlen a szép tájú Somogyhoz.

 

Minczinger Katalin, Fonyód

 
1940. november 18-án született Detkováron (Jugoszlávia, Veroce megye). Édesapja Minesinger István molnár és ács, édesanyja Iharosi Anna. Családja Somogy, illetve Baranya megyébol került Szlavóniába. A háború idején 1940. novemberében eluzték otthonukból a partizánok, így kerültek a barcsi menekülttáborba. Iskoláit osztatlan kis iskolákban kezdte (Péterfa, Dencsháza) a gimnáziumot Szigetváron végezte. 1964-ben Szegeden a JATE bölcsészkarán magyar-történelem szakos, majd 1988-ban az ELTE bölcsészkarán könyvtárszakos diplomát szerzett. 1964-tol 1995-ig, nyugdíjazásáig, a fonyódi gimnáziumban tanított. Jelenleg a városi könyvtárban dolgozik. Mindig érdekelte a helytörténet, amelyet tanítványai számára is igyekezett átadni.
 

Harangozó Andrea, Kaposvár

 
1976. október 1-én született Budapesten. Szüleivel Mernyére költöztek, így az általános ismereteit a Mernyei Általános Iskolában kapta. Tanulmányait a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban folytatta magyar-történelem szakon. 1995-ben érettségizet. 1997 -tol a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Foiskolai karán tanult Kecskeméten. 2000 - ben kapott diplomát. Szakdolgozatát "Emlékezés díszei" címmel a kegyeleti virágkötészetbol írta. Jelenleg kertészmérnökként dolgozik a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató KFT-nél.
 
 

Puskás Béla

1952 december 1-én született Hajdúsámsonban. Általános és középiskolai tanulmányainak a befejezése után a katonai pályát választotta. 1979 - ben tanári diplomát szerzett. 1988 - ban végezte el a Zrinyi Miklós Katonai Akadémiát (Nemzetvédelmi Egyetem) 1997 - ben a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzo Foiskolán posztgraduális képzés keretében másoddiplomát szerzett, romológus szakon. Különbözo katonai beosztásokban teljesített szolgálatot, legutóbb a Kaposvári Hunyadi János laktanya parancsnok helyettese volt. Munkaköréhez tartozott a katonák képzése, nevelése, valamint a laktanya elhelyezés, felújítás, építés irányítása. 1996 - ban az amerikai IFOR erok Kaposvári berendezkedését követoen a Somogy Megyei Területi Védelmi Irodán dolgozott, ahol az amerikai hadsereg kaposvári és Somogy megyei tevékenységének segítése volt a feladata. A hadseregben bekövetkezett szervezeti változásokat követoen 1997 - ben szolgálati nyugállományba helyezték. 1998 - ban Kaposvár Megyei Jogú Város képviseloje lett. Évek óta foglalkozik katonai, kisebbségi, helytörténeti és temetotörténeti kutatásokkal. Írásai újságokban és folyóiratokban jelentek meg. 2000 augusztus 20-án jelent meg a "Kaposfüred" címu helytörténeti monográfiája. Sikeres pályázat után 2000 január 1-vel kinevezték a Somogy Temetkezési KFT, ügyvezeto igazgatójának. A Kaposvári Somogyért Egyesület elnökeként szívesen vállal közéleti tevékenységet. A Mártírok és Hosök Közalapítvány titkáraként jelentos szerepet vállalt a katona sírok, katona temetok gondozásában a katonai emlékek ápolásában.
 

Dr. Vékony László, Kaposvár

1946 - ban született Budapesten. A középiskola elvégzése után Budapesti Muszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. Elso munkahelyein - Autóközlekedési Tudományos Kutatóintézet, UVATERV, KÖZGÉPTERV - tervezo és fejleszto mérnökként dolgozott. 1972 - ben Kaposvárra költözött és a DÉLVIÉP - nél mint gépészüzemeltetési eloadó, majd mint szervezési csoportvezeto tevékenykedett. Közben kitüntetéssel elvégezte a Budapesti Müszaki Egyetem épitészmérnöki kar szervezo szakmérnöki szakot, és ugyanitt megszerezte a muszaki doktorátust is. 1978 - ban pályázat utján kinevezik a Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat fomérnökévé, majd 1989 - ben ügyvezeto igazgatójának 1993 - tól a Somogy Megyei Önkormányzat köztisztviseloje, ahol gazdaságfejlesztéssel és nemzetközi gazdasági kapcsolatok kiépítésével foglalkozik. 1996 - ban mérnök - közgazdász oklevelet szerez. Angolul és németül jól beszél. 1998 - tól a Taszár AIRPORT Kft. ügyvezeto igazgatója. Fényképezéssel már fiatalon megismerkedet, de igazán komoly felvételeket a DÉLVIÉP - nél készit. Szenvedélyét és tehetségét ma elsosorban Somogy és Kaposvár építészetit értékeinek megörökítésére hasznosítja. Munkáiból több kiállítást rendezett a Kaposvári Városszépíto Egyesület. Képei megjelentek a "A város ahol élünk" valamint a "Kaposfüred" címu könyvekben.
 

Ujvári S. Edit, Kaposvár

 
1951 - ben született Újvárfalván. Általános iskolai tanulmányait szülofalujában a középiskolát Kaposváron végezte el. 1972 - ben Kaposvárra költözött. A Megyei Könyvtárban helyezkedett el mint gyakornok. Évekkel késobb itt szerzett könyvtárosi szakképesítést. 1974 - ben került a Táncsics Mihály laktanyába könyvtárosnak. Könyvszeretete és emberközpontú viselkedése, empatikus képessége tette alkalmassá erre a feladatra. Munkatársai és olvasói tisztelik és szeretik. Meghatározó életérzés számára saját és szukebb környezetének identitás tudata. Annak megélése, hogy alkotómunkájának eredményeként érték jön létre és ez az érték az olvasókban újabb értéket teremt. Tagja a Kaposvári Zsidó Hitközség elnökségének, ahol feledatai közzé tartozik a kulturális ügyek intézése, programok szervezés. Írásai folyóiratokban és napilapokban jelentek meg. Férjével és lányával Kaposváron él. Felnott fia már családot alapított.
 

Dr. Tóth Sándor, Lengyeltóti

 
1941. július 9-én született Kaposváron. Az Orvostudományi Egyetemen végzett, mint fogorvos 1966-ban. 1967-tol 1971-ig a somogyvári, illetve a lengyeltóti fogorvosi rendelokben dolgozott. 1976 és 1990 között csoportvezeto foorvos.
Helytörténeti munkái:
1999. Csalogányok völgye. Helytörténeti olvasókönyv az általános iskola részére.
2000. Csalogányok völgye. Tanulmányok lengyeltótiról.

 

 

Györe Béláné Sipos Ilona, Nagyatád

Nagyatádon született. Munkássága megteremtette az alapjait a késobbi ének-zenei tagozatos osztályoknak. A Bárdos Lajos nevét viselo iskolában ma is fontos szerepet kap az énektanítás. 1986-tól 1993-ig a Babay József Általános Iskolában dolgozott. Igazi lokálpatrióta. Évek óta gyujti az anyagot Nagyatád neves személyiségeirol, azokról, akik már nem élnek, de sokat tettek a városért. A Nagyatád címu önkormányzati lapban havonta jelennek meg írásai az Elodeink címu rovatban. Elkészítette a védett sírok jegyzékét, felkutatta azon elhunytak sírját, akikre emlékezni kell az utódoknak. Az elhanyagolt sírokat a nyugdíjas klub tagjaival együtt gondozza. A helyismereti klub tagjaként szorgalmazza egy helyi múzeum létrehozását. O volt az egyik értelmi szerzoje Kraumann Erik festo-tanár képkiállításának. Gyujti a második világháborús hosök nevét a leendo emlékoszlopra. 1987. óta az Oszi Napfény Klub tagjaként, majd titkáraként irányítója a hagyományorzo, honismereti körnek. Jelentos kulturális tevékenységet folytat klubon belül is. A Muvelodési Ház Helytörténeti Népfoiskola eloadássorozata keretén belül o tartotta a "Kisatádtól Nagyatádig" címu eloadást. Minden hónapra elkészíti a jeles napok jegyzékét a Nagyatád címu lap számára. Tagja a Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kuratóriumának. 1994. márciustól a 4. sz. Általános Iskola Iskolaszékének tagja. Mozgalmas élete során mindig a munkaszeretet, a türelem, a szerénység jellemezte. A boldogságot a küzdelmes munkában találta meg. Szenvedélyesen szereti és érti a zenét. 1994. "Nagyatád városért" kitüntetéssel ismerték el áldozatos munkáját.

Matyikó Sebestyén József, Siófok

Székesfehérváron született 1951. augusztus 17-én. Nos, felesége Nagy Éva, gyermekük Annamária 12 éves. Felsofokú tanulmányait Kaposváron a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzo Foiskolán, Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképzo Foiskolán és Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen néprajz szakán végezte. 1976-tól a siófoki kulturális központ helytörténész könyvtárosa, majd 1987-tol a Kálmán Imre Múzeum igazgatója. Diákkora óta foglalkozik szépirodalommal. Foleg verseket ír, de néhány karcolata, tanulmánya, esszéje is megjelent országos és dunántúli lapokban. Versei megjelentek a Kormos István szerkesztette Madárúton címu antológiában 1979-ben, a Bihari Sándor szerkesztette. "A megszolgált örökkévalóság" címu kötetben 1984-ben, továbbá a Memorial Foundation for Jewish Culture támogatásával megjelent dr. Scheiber Sándor szerkesztette MIOK Évkönyvekben 1982 és 1984-ben. Elso kötete 1995-ben jelent meg a debreceni Ethnica Kiadó gondozásában Nádasok zsoltára címen Varga Imre szobrászmuvész 13 tusrajzával illusztrálva. Tudományos írásai közül a legfontosabbak az 1988-ban megjelent Siófok- monográfiában publikált tanulmányai, illetve a Somogyi Múzeumok Évkönyvében szereplo," A siófoki római katolikus templom története és berendezése" címu. 1994-ben adták ki a Siófok fürdováros villanyfényben címu munkáját. Debrecenben a Folklór és Etnográfia sorozatban oktatási és kutatási kiadványként publikálta Együd Árpád élete és munkássága címu kötetét, Juhász Ferenc költo eloszavával. 2000-ben jelent meg a Zsidók Siófokon címu munkája, továbbá a Kálmán Imre Múzeumról összeállított kiadvány. Szerzoi közremuködésével jelent meg 2000. decemberében Siófok- Pillantás a múltba címmel Tóth - Baranyi Antal képeslapgyujteményébol készült reprezentatív könyv. Dr. Zákonyi Ferenc a Balaton szolgálatában címu könyve 2001-ben jelent meg a Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában. Munkásságát 1988-ban Ortutay Gyula Emlékéremmel, 1990-ben Szántódpusztáért Emlékéremmel, 1994-ben Somogy Megye Közmuvelodési Díjával ismerték el. 1998-ban kitüntették az Országos Honismereti Szövetség emlékplakettjével. 1999-ben Siófok város polgármesterétol dicséro oklevelet kapott, majd 2000-ben Siófokért emlékéremmel tüntették ki.

 

Poósné Kovács Andrea, Siófok

1968 február 20-án született Szombathelyen. Általános és középiskolai tanulmányit is szülovárosában végezte. 1986-ban érettségizett a szombathelyi Óvóno és Zenemuvészeti Szakközépiskola óvónoi szakán. 1988-ban került férjével együtt Siófokra, ahol eloször óvónoként, majd számítógépes operátorként dolgozott. Noémi nevu kislányuk l990-ben született. 1992 -óta dolgozik, férje Poós István temetkezési vállalkozásában.

 

 

Benyes Istvánné, Tab

1962-ben született Tabon. Iskoláit Tabon és Siófokon a Perczel Mór Gimnázium gépíró és gyorsíró iskolában végezte. Két gyermeke született. Férjével együtt neveli oket. Jelenlegi munkahelyén a Somogy Megyei Temetkezési Kft-nél hat és fél éve dolgozik, mint kirendeltségvezeto. Adatgyujtéssel és életrajzok kidolgozásával járult hozzá könyvünk szerkesztéséhez.

 

 

 

Angyal Eleonóra

47 éves kommunikációs szakember, a kegyeleti kommunikáció fogalom megalkotója és elméleti kidolgozója. Tevékenységének eredményeként a halálról, a gyásztól valamint a gyász feldolgozásáról új, világosabb elképzelések kezdenek kialakulni. Amit eddig kivülrol, gyakran távolról szemléltük- legyen az oktatás, könyv vagy újságcikkírás, a médiákban történo szereplés- munkájának köszönhetoen közelebb került hozzánk. Önmaga is megjárva a halál mezsgyéjét, közelrol érezte, és naponta látja, tapasztalja a haldoklók és a gyászolók szenvedéseit. Kutatási területe a legújabbkori temetkezési szokások, a gyász feldolgozás története. Arra törekszik, hogy a maradandó értékeket átemelje a mai modern, felgyorsult világba úgy, hogy a hagyományok és rítusok megtartó ereje segítse a gyász folyamatát, feldolgozását. Mindezeken túlmenoen kegyeleti szakértoként temetok tervezésével, muködtetésével is foglalkozik. Kurátora a Magyarországi Hospise Alapítványnak, alelnöke a Napfogyatkozás Egyesületnek, amely a gyászolók segítését hivatott szolgálni. 2001 - be "Letakart tükör" címmel szerkesztésében jelent meg egy átfogó tanulmánykötet, amely az eddigi legjobb tanulmányokat tartalmazza a halál, a temetkezés és a gyász témakörében. Szakértoként dolgozik a Nemzeti Kegyelet Bizottságban.

Vissza a tartalomjegyzékhez