Alsóbogát település híres embere

<<< Jezernicky Dániel

Joáchimstadt Szilárd

Józanágh Zsigmond >>>

lelkész
Alsóbogát
alsóbogáti temetõ

1803. május 13-án Devecseren született. Egyházi tanulmányainak befejezését követően piarista szerzetes tanár lett. Kolozsváron, majd Temesváron magyar nyelvtant tanított. Az 1848-49-es szabadságharc idején tábori lelkészként szolgálta a haza ügyét. Parancsnoka Kiss Ernő honvéd tábornok lett. 1848. november 22-tõl a Nagybecskereki tábori kórház lelkésze volt. A sebesülteket ápolja, vigasztalja, osztozik sorsukon. Görgey Artúr seregénél Világosig vonul vissza. Fogságba esik. A bírósági tárgyalás során ártatlannak találják. Szabadulását követően Kecskemétre kerül, ahol iskolaigazgatónak nevezik ki. Pár évnyi igazgatói működése után az Inkey család házi lelkészeként kerül Alsóbogátra, ahol az uraság cselédeinek nyújt lelki vigaszt. 1871. április 20-án hunyt el. Maradványait az alsóbogáti temetőben helyezték végső nyugalomba. Sírja ma már nem található meg.