Kaposvár település híres embere

<<< Kelemen István

Kellner Bernát Béla

Dr. Kemény János >>>

könyvtáros, könyvtárigazgató,
Kaposvár
Zsidó temetõ

1908. szeptember 15-én Szombathelyen született. Elemi- és középiskolai tanulmányokat is itt folytatott. 1928-ban diplomázott az Országos Izraelita Tanítóképző Intézetben. Friss diplomásként Kaposvárott, a zsidó iskolában kapott tanítói állást. Élete a továbbiakban összefonódott a város zsidóságának életével. Szeretteitől és hivatásától elszakítva a fasizmus éveiben először egy „különleges” büntetőszázadban töltött 3 évet, majd egy náci haláltábor következett. 1945 nyarán betegen és legyengülve érkezett haza. Soha nem tudott megbocsátani a sorsnak szülei és testvérei mártírhaláláért. Az újrakezdéshez felesége és kislánya szeretete adott erőt számára. 1955-ben könyvtárosi diplomát szerzett, 1957-ben pedig kinevezték a Megyei Könyvtár igazgatójává. Nevéhez fűződik Somogy megye falusi könyvtárhálózatának megszervezése. Gyakorlati tevékenysége mellett külföldi és hazai szakfolyóiratokban, irodalmi lapokban publikált, értő irányítása mellett könyvtáros generációk tanulták a szakmát. Gazdag és eredményes munkásságát különböző kitüntetések dokumentálják. 1966-ban közművelődési könyvtárosként az országban elsőként kapja meg az Állami Díj III. fokozatát. (A mai Széchenyi Díj megfelelője.) 1975-ben - 47 évi szolgálat után - vonul nyugdíjba. Súlyos betegségének elhatalmasodásáig - szakmai tanácsaival és publikációival - még hosszú évekig tevékeny részese marad a megye könyvtárügyének. 1996. március 21-én hunyt el. Maradványait a zsidó temetőben helyezték örök nyugalomba. Sírját nem neve, hanem egy nyitott könyv jelöli.