Kaposvár település híres embere

<<< Dr. Béres Endre

Bergel József

Bernátsky Kornél >>>

orvos és hebraista
Kaposvár
Zsidó temetõ, régi parcella

1799-ben született. Előéletéről nem sokat tudunk. 1836-ban érkezett Kaposvárra. Zsidóknak akkor még tilos volt letelepedni, ezért a város vezetésének külön engedélyével-tekintettel arra, hogy kevés volt az orvos- költözhetett be. Ezután mint gyakorló orvos, közel fél évszázadon keresztül praktizált. Munkássága idején orvosi tanulmányok sorát írta, melyek németül voltak olvashatóak a „Zeitschrift für Natur- und Heilkunde”-ben. Zsidó vonatkozású, önállóan megjelent művei közül csak kettőt ismerünk magyar nyelven: A magyarországi zsidók története (Kaposvár, 1879.) és a Kaposvár 40 év óta (Kaposvár, 1877.) című könyveket. Ez utóbbi a város történetével foglalkozó első összefoglaló mű, mely egyben a zsidók betelepülését és a város életébe való beilleszkedését is szemlélteti. Nem tudományos igénnyel írt munka, csupán egy választott hazáját szerető, azért felelősséget érző korabeli értelmiségi kissé naiv szemléletű monológja. Könyvének utolsó sorai is erről tanúskodnak: „Kaposvár az utóbbi aránylag rövid 40 év alatt oly óriási haladást tett minden tekintetben, miszerint teljes bizonyossággal fényes jövőnek nézhet eléje. E sorok írója, ki a haladásnak szemtanúja volt, Kaposvár virágzó korát valószínűleg már nem fogja megérni, de meg van azon megnyugvása, hogy azt sejtette s előre hirdette. Vajha Isten szent hazánkkal együtt Kaposvárt is boldogítná!” 1884. februárjában halt meg. Sírja a Zsidó temető régi szakaszában található.