Kaposvár település híres embere

<<< Hertelendy Andor

Dr. Herzog Manó

Hikacsek Kálmán >>>

Kaposvár kerületi fõrabbi,
Kaposvár
Zsidó temetõ

1862. június 10-én született Budapesten. Elemi iskoláit a pesti zsidó hitközség Síp utcai népiskolájában végezte, majd a főgimnázium 6 osztályának befejezése után 1877-ben a budapesti Országos Rabbiképző Intézetbe lépett, ahol 4 év múlva érettségi vizsgát tett. A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetemen 1885-ben megszerezte a doktorátust keleti nyelvekből, továbbá magyar és német nyelv- és irodalomból. 1887 februárban a szemináriumban rabbivizsgát tett és még ugyanez év május 22-én fölavatták, mint kaposvári főrabbit. Tudományos dolgozatai jelentek meg az Egyenlőség, Múlt és Jövő, Magyar zsidó szemle című folyóiratokban. Választott tagja volt Somogy Vármegye Törvényhatósági Bizottságának és állandó választmányának valamint az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak és az Országos Rabbi egyesületnek. A századforduló és a következő évtizedek karizmatikus egyéniségű, nagy tudású főrabbija 1941-ben bekövetkezett haláláig szolgálta a kaposvári közösséget, valamint a zsidó vallás és kultúra ügyét. Sírját így jelölték meg hálás hívei: „A hitközség ötvennégy éven keresztül volt főrabbija. Tóra, próféták és zsoltárok ékes szavú tanítómestere, hűséges kötelesség teljesítés példamutatója.”