Kaposvár település híres embere

<<< Mérei Vajda Elemér

Merész László

Mérey család >>>

hadnagy
Kaposvár
Keleti temetõ

1915. január 17-én Kaposváron született. A középiskolai érettségi után Budapesten elvégezte a Közgazdasági Egyetemet. Ezt követően Nyíregyházán banktisztviselőként dolgozott. 1940-ben tartalékos zászlósként részt vett az erdélyi, majd a délvidéki bevonulásban. A kassai bombázást követően felállított Kárpát Csoportnál Merész László zászlós az 1. lovasdandárhoz került. Az események, amelyek nevét ismertté tették, 1941. augusztus 6-án történtek a Bug folyó mentén, Uman község közelében. Merész zászlós felderítési feladatra kapott parancsot, melynek végrehajtása során a szervezett kötelékben lévő, jól felfegyverzett, többszörös túlerejű ellenséggel szemben bátran felvette a harcot. Váratlan akciójával óriási pánikot keltett az ellenség soraiban. Tevékenységével olyan harcászati sikersorozatot indított el, amely kedvező feltételeket teremtett a beérkező csapatok támadásához. Merész László zászlóst hőstettéért soron kívül hadnaggyá léptették elő, kitüntették a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével és a róla készült festményt elhelyezték a hősök arcképcsarnokában. Merész László hadnagy végigharcolta a háborút, majd 1945-ben csapattestével elhagyta Magyarországot. 1947-ben Ausztráliában telepedett le, ahol 1997-ben bekövetkezett haláláig élt. Végakaratának megfelelően hamvait szülővárosában helyezték örök nyugalomra .Emlékére 2006-ban Kaposváron a Rákoczi téren egykori szülőháza helyén álló ház falára a Mártirok és Hősök Közalapítvány és a Vitézi Rend  Somogy megyei szervezezete emléktáblát helyezett el.