Kaposvár település híres embere

<<< Tárisch Hugó

Tarján Antal

Tavalosy Károly >>>

áll. elemi iskolaigazgató, pedagógus szakíró
Kaposvár
Keleti temetõ IX. szegély 2.

1862. szeptember 26-án született Csácson (Zala vármegye). Tanítói oklevelét 1881-ben szerezte meg Csurgón. Első tanítói állása Nagyrécsén volt. Innen Sóskútra, majd Kaposvárra került 1883. december 3-án. Előbb a községi iskolánál tanított, majd a város 5 különböző helyén levő iskoláinak volt az igazgatója, az ún. Központi Ált. Iskola igazgatója lett. 1925-ben vonult nyugalomba. Az iparostanonc iskola legelső megalapítója, tanítója, a kereskedők tanonciskolájának, a polgári fiúiskola megalapítója között találjuk. Közéleti személyiség volt. Több éven át szerkesztette az állami elemi iskolák értesítőit. A két világháború között az általa írt földrajz segédkönyvet használták a somogyi elemi iskolákban. A geográfiai alapfogalmakat a szülőföld ismeretén keresztül vezették be, sőt alapvető állampolgári ismeretekre is tanít. A „haza” szó jelentése például Tarján Antal megfogalmazása szerint: „Magyarország a mi hazánk, ahol születtünk, nevelkedtünk, ahol élnünk és halnunk kell, ahova mindig visszavágyunk, bárhova kerülünk is, s amiért, ha kell, életünket is készek leszünk feláldozni”. 1931-ben tragikus körülmények között vérmérgezésben halt meg Kaposváron.