Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Dr. Gottschall János

Gönczi Ferenc

Griner Károly >>>

ny. tanfelügyelő, néprajzkutató, múzeumigazgató
Kaposvár - Keleti temető
XXII. szegélysarok

1861. július 29-én Nemesrádon (Zala megye) született. Apja borkereskedő volt, aki korán meghalt, így anyja gondoskodott a neveléséről. Tanulmányait először Nagykanizsán, majd Zalaegerszegen folytatta. 1880-ban tanképesítői vizsgát tett, és mint nevelő egy évet Istvándiban töltött. Ezt követően tanítóként dolgozott különböző iskolákban. Később a Közoktatási Minisztériumban, majd a Pest megyei Királyi Tanfelügyelőségen dolgozott. 1912- ben került Kaposvárra. 1922-től a Somogy megyei múzeum Egyesületnek az ügyvezető igazgatója. Ebben a minőségében sokat tett a Somogy megyei Múzeumok felvirágoztatása érdekében. A néprajz és "egyke irodalom" terén írt szakcikkeket és tanulmányokat. A néprajztudomány országos szaktekintélye volt. 1948-ban halt meg, holttestét a Keleti temetőben helyezték örök nyugalomba. Munkái: A somogyi betyárvilág (Kaposvár, 1944.); Göcsej népköltészete (Zalaegerszeg, 1948.); A Muraköz és népe (Budapest, 1935.); Göcsej és Hetés (Kaposvár, 1914.); Somogyi gyermek (Kaposvár, 1937.).