Kaposfő település híres embere

<<< Friss Jakab

Frőhlich József

Fuchs Pál >>>

kaposhomoki kántortanító
Kaposfő

1884-1960.

Kaposfői temető