Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Békefi Józsefné szül. Mille Lujza

Beksits Ignác

Belasics Antal >>>

Somogy megye királyi tanfelügyelõje
Kaposvár - Keleti temető
XVI. szegély 7-9.

1853. november 25-én született Gamáson (Somogy megye). Középiskoláit Kaposváron és Nagykanizsán végezte. Középiskoláinak elvégzése után 1881-ben tanári oklevelet nyert Budapesten. Mint tanárjelölt már 1878-ban kezdett tanítani, és egy évig Trencsénben, két és fél évig a budapesti VIII. kerületi Főreáliskolában oktatott. 1882-ben hazajött Somogyba, és a kaposvári Főgimnáziumban tanított 1897-ig. 19 évi tanárkodása után 1897. év nyarán kinevezték Somogy vármegye kir. tanfelügyelőjévé. A Magyar Philologiai Társaságnak és a Paedagógiai Társaságnak rendes tagja volt. 1894-1895. tanévben 5 havi betegszabadságát Olaszországban, Szicília és Málta szigetén, valamint Egyiptomban töltötte. Cikkeket és értekezéseket, útleírásokat írt a lapokba, különösen a Budapesti Hírlapba és az Iskolai értesítők-be. Így az 1882-83. évi értesítőben. Gróf Széchényi István, mint író és szónok cím alatt értekezést jelentetett meg. Főmunkatársa volt a Somogy-Kaposvári Magyar Népnaptárnak. 1899-ben hunyt el. Önálló munkája: Magyar Verstan. (Budapest, 1897.)