Kaposvár település híres embere

<<< Arató család

Dr. Arató István

Atzél Béla >>>

orvos
Kaposvár
Keleti temetõ XIV. szegély

1915. május 29-én született Kistótlakon (Vas megye). A családban öten voltak testvérek. Miután a trianoni döntés alapján Kistótlakot Ausztriához csatolták, a család Kaposváron telepedett le 1924-ben. Arató doktor iskoláit Kaposváron végezte, majd 1933-ban érettségizett a Magyar Királyi Állami Somssich Pál Reálgimnáziumban. Ezt követően jezsuita novicius lett Budapesten, és bevonult a Manrézába. Szerzetesi örökfogadalmat nem tett, mert egészségi állapota miatt meg kellett szakítania tanulmányait, és hazatért szülővárosába. Orvosi diplomáját 1940-ben szerezte, de még az egyetemi évei alatt, 1935-ben tagja lett az Anatómiai Intézetnek, majd 1937-ben a Kórbonctani Intézet személyi állományába került. 1940-ben a Pécsi Megyei Kórház szemészetén kezdte a pályáját, majd a Pécsi Szemklinikára került. Ebben az évben kötött házasságot Dr. Bakács Mária orvosnővel. A katonai szolgálat időtartama alatt a pécsi helyőrségi kórház vezetője volt. Dr. Arató István tudományos munkássága nagy elismerést aratott, magyarországi kísérletei helyet kaptak két amerikai orvosegyetemi tankönyvben. 1950-ben az egészségügyi kormányzat Varsóba küldte, hogy ott képviselje a fiatal magyar orvosokat, miután kiemelkedő tudományos eredményei miatt õ bizonyult a legalkalmasabbnak. 1953. novemberében egy országos szemész kongresszust szervezett Pécsen. A kongresszus után Arató doktor meglátogatta családját Nagylángon, és hazafelé tartva már Pécs városában egy katonai teherautóval ütközött. Õ és vele utazó kisfia is életét vesztette a balesetben. Ikertestvérének, Arató Blankának kívánsága volt, hogy létesüljön egy “Dr.Arató István Alapítvány”, amelynek célja a 35 évnél fiatalabb szemorvosok tudományos munkájának támogatása a dél-dunántúli régióban.