Kaposvár település híres embere

<<< Horváth Zsigmond Ágoston

Dr. Hoss József

Hosszú Lajos >>>

apostoli fõjegyzõ, apátplébános
Kaposvár
Keleti temetõ XI. szegély 15.

 

1881. szeptember 22-én Újnépen született. Pappá 1906. június 30-án szentelték. Tanulmányait Budapesten a Pázmány Tudomány Egyetem teológiai fakultását végezte. A megyéspüspök a felszentelése után Zalaszántóra helyezte káplánnak, majd még ugyanezen évben Bécsben Szent Ágostonról nevezett Felsőbb Papnevelő Intézetbe került. 1908-ban a teológiai doktorává avatják és ebben az évben Berzencére kerül káplánnak. 1909-ben a megyéspüspök Veszprémbe hívja, ahol a teológusok lelki gondozását bízza rá. 1915-ben Veszprémben a  dogmatika tanára lesz és egészen 1923-ig szolgált itt. 1913 és 1920 között a Veszprémi Hírlapot szerkesztette. Még 1922-ben a hollandiai Tilbourgban missziós tanulmányúton járt. 1923-ban Kaposvár plébánosának nevezik ki. Kinevezése után első dolga a világháború alatt elvitt harangok helyett újak szerzése. Plébánossága alatt városunkban a katolikus hitélet egészen fellendült 1924. március 9-én apáttá nevezték ki. 1936-ban Veszprémi prelátus kanonok, 1949-ben nagyprépost lett. 1939-44. között a Magyar Élet Pártja programjával Veszprém megye országgyűlési képviselője volt.

1969-ben hunyt el. Munkája:   A kaposvári plébániák története (Veszprém, 1948.)

Sírja Kaposváron a Keleti temetőben található