Kaposvár település híres embere

<<< Amancsics Antal

Dr. Andrássy Antal

Antal Károlyné szül. Kovács Amália >>>

a Somogy Megyei levéltár igazgatója
Kaposvár
Keleti temetõ VIII. szegély 15.

 

1934. április 12-én született Cecén. Alsó- és középiskolai tanulmányait Kaposváron végezte. Az egyetemi tanulmányait történész-magyar szakon Debrecenben kezdi meg. A diploma megszerzése után Kaposváron néhány év tanárkodás következett. Somogy újkori helytörténetének kutatója lesz. A Megyei Múzeumban várostörténeti kutatással foglalkozik. A történelmi sorsfordulók kutatásaiban központi helyet kapnak, így 1919 és az utána következő fehérterror, a megye munkásmozgalmi múltja stb. 1968-ban az ELTE bölcsész karán levéltár szakból államvizsgázott. Ettől az időtől kutatja már a somogyi zsidóság sorsát, megírja a Kaposvár két világháború közötti és a megye 1944-1948 közötti történetét. Megjelennek első az 1848-49-rõl szóló publikációi. 1977-ben az akkori igazgató dr. Kanyar József hívására a Somogy Megyei Levéltárba megy dolgozni, ahol hamarosan igazgatóhelyettes lesz, majd 1988-tól õ vezeti az intézményt. A 1848-49-es forradalom és szabadságharc somogyi története volt a kutatási területe. Tanulmányai rendszeresen jelennek meg a levéltári évkönyvben. Kitartó munka eredményeként 1987-ben a Noszlopy Gáspár életét bemutató monográfiájával is elkészült. Kezdeményezésére Újvárfalván, Noszlopy Gáspár szülőhelyén emlékmúzeum létesült. 1990-ben váratlanul, alkotó munkája teljében, szívinfarktus következtében ragadta el a halál.