Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Visnyei Ignácz

Dr. vitéz Kohányi Zoltán

vitéz reichardspergi Reichard Béla >>>

cs. és kir. korvettkapitány
Kaposvár - Keleti temető
VII.

1875-ben született Aradon. 1889-ben iratkozott be a Cs. és Kir. Haditegerészeti Akadémiára, amelyet kiváló eredménynyel végzett el 1893. június 30-án . II. Oszt. tengerész-hadapródként vett részt a „Fasana” korvett földkörüli utazásán 1893-1895. években a „Narenta” ágyúnaszádra. Sorhajózászlóssá a „Gigant” ún. mellékhajón lépett elő 1897. november 1-jén. Károly István tengernagy 1901-ben udvartartásába vette Kohányit, aki ebben a beosztásban egészen 1906-ig működött. Eközben szolgálata mellett az összes flottagyakorlaton is részt vett. 1907-ben tartalékállományba kérte magát. Ekkor fogadta el dr. Wekerle Sándor kormányában a kereskedelmi tárcát viselő Kossuth Ferenc meghívását és a M. Kir. Kereskedelmi Minisztérium szolgálatába lépett mint m. kir. Tengerhajózási főfelügyelő a minisztérium II. Hajózási szakosztályán. Tengerhajózási főfelügyelővé való előléptetése sem váratott magára sokáig. Az 1908-1912-es években elvégezte a jogtudományi egyetemet. Még ez év márciusában megjelenteti A tengerészeti közigazgatást szabályozó törvények és rendeletek című kétkötetes, rendkívül értékes szakkönyvet. Amikor az I. világháború kitört, nyomban kérte reaktiválását. A világháború éveit hadi szolgálatban töltötte. Érdemeinek az elismeréseként korvettkapitánnyá léptették elő. Ebben a rangban szolgált 1918. december 31-ig. Ekkor helyezték tartalékállományba, mivel egész haditengerészetünket át kellett adni az akkor alakult Szerb-Horvát-Szlovén királyságnak. A háború után különböző munkákat végzett, majd mint a Kaposvári Somssich Gimnázium címzetes igazgatója angol és olasz nyelvet oktatott. Tanított a szomszédos Felsőkereskedelmi Szakiskolában is. Az Olasz-Magyar Társaság elnökeként egykori közvetlen hajóparancsnoka, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó vitézzé is avatta. 1950-ben hunyt el. Tevékeny élete során, számos elismerésben és kitüntetésben részesült. A sírkerítést Dramata Antal kaposvári bádogos és műlakatos mester készítette.