Zala település híres embere

<<< Zaruba József

Zichy család

Gr. Zichy Géza >>>


Zala

Az 1351-ben "zichi nemes"-nek nevezett Jakab királyi testőrtől egyenesen leszármazó ősi családja vármegyénknek. Jakab fia, Elek (megh. 1398.) zalai alispán atyja Zsigmondnak (megh. 1415.) kinek Darai Alajos leányától, Dorottyától született fia Benedek. Felesége Szerdahelyi Imreffy Anna. 1457-ben megszerzi Marcali Jánostól Zákány egyes részeit. Fiuk Benedek (1483-1512.), atyja Rafaelnek, ki 1548-ban birtokaira megerősítést nyert. Fia, György 1580-1591-ig alispánja Moson vármegyének, a család későbbi lakhelyének. Első feleségétől, Sávoli Józsa Ilonától született fia Pál, veszprémi kapitány, majd győri altábornok. Második feleségétől, Ostffy Annától született fia Mihály, 1635 után Vas vármegye alispánja, a nemesi ág őse. Pál és Mihály valamint az akkor élt többi testvér 1624-ben megosztoztak. A zalai és somogyi õsi birtokokat Pál átengedte testvéreinek. Zichi István altábornok, 1651-ben kamarai elnök lett ugyanekkor bárói, majd 1697-ben grófi rangot nyert. Mihály későbbi leszármazottai közül Ádám mint a kőszegi kerületi tábla elnöke 1732-ben bárói rangot nyert. A Zichy családot illető Somogy vármegyei birtokoknak Ő volt a birtokosa. Utódok nélküli halála miatt ezek birtokok Ádám utódaira szálltak. Ádám 1703-ban császári kapitány lett. Későbbi leszármazottai közül József Tolna vármegye alispánja, Mihály -akinek Zichen vannak a birtokai – pedig oroszvári birtokos lett. Józsefnek, Nágocson voltak birtokai. Későbbi leszármazottaik közül Ferenc táblabíró, Sándor zalai birtokos volt, akinek felesége Eperjessy Júlia. Fiaik: Antal és Mihály. A sírban nyugszanak még: Gothárd Flóra, Zichy Antal felesége (1836. május 31.-1857. december 10.) Zichy Flóra, (1832-1838.) Zala régi temető. Az emlékmű állapota: szürke gránit négyszögletes bástyaszerű sírjel, gondozatlan.