Vése település híres embere

<<< Vértesy Gyula

Véssey család

Véssey Lajos >>>


Vése

Törzsökös Somogy vármegyei család, amely kimutathatóan a Hunyadiak kora óta birtokolta a nevüket viselő helységet: Vését. 1474-ben Véssey Miklós már nemcsak Vésén rendelkezik birtokkal, hanem Dencsen, Alsótikoson és Csokmán is. A család a reformáció idején áttért a lutheránus hitre. AVésseyek családi kapcsolatai Somogy vármegyén kívüli megyékre is kiterjedtek. A vármegye közéletében a család a XVIII. század közepétől vesz részt. Az 1754-55-ös nemesi öszszeíráskor Véssey Ferencz neve szerepel a listán. Későbbi leszármazottja Mihály 1805-1817. között a Marcali járás főszolgabírája. Fia, Lajos (1805-1860) 1847-tõl Somogy vármegye főjegyzője, a másik fia Márton, az 1848-49-es szabadságharc idején főszolgabíró. A család leszármazottjai 1945-ig meghatározó módon vettek részt Somogy vármegye gazdasági és közéletében. Címere: kék pajzsban zöld mezõn ágaskodó, első lábait ragadozásra nyújtó, jobbra fordult arany oroszlán. Sisakdísz: a koronából kinövő pajzsbeli oroszlán. Takaró: arany- kék, vörös-ezüst. A kriptában vannak eltemetve: Véssey József és Olsafszky Anna, Véssey Ferenc földbirtokos, 1773. november 22-1857. február 26. Vése - Régi temető. Az emlékmű állapota: Kripta kerítéssel (az ajtó hiányzik).