Várda település híres embere

<<< Szibertné Gaál Márta

Sziebenliszt Béla

Dr. Szigethy Gyula János >>>

nyugalmazott tábornok
Várda
Várdai temetõ

1852-ben született Kőszegen. A Műszaki Egyetemet Bécsben végezte, majd katonai pályára lépett. A katonai iskolák elvégzése után 30 éven keresztül utász alakulatnál szolgált. Pozsonyban zászlóaljparancsnok, majd Székesfehérváron ezredparancsnok. 1904-ben ezredessé avatták, 1910-ben vezérőrnagyként ment nyugállományba. A boszniai okkupációban (1878 július-november) főhadnagyként vett részt. Kitűntették a III. oszt. vaskoronarend, a Signum Laudis, a Toszkánai Nagyhercegség érdemkeresztjével, valamint a közös- és honvéd- hadiéremmel. Nyugdíjba vonulását követően Várdán telepedett le. Tevékeny életet élt itt is. Adományokkal segítette az iskolát, a könyvtárat, valamint a Vármegyei Múzeumot. 1914-ben elkészíti és átadja az iskolának a Várdai Népszokások Gyűjteményét. 1936-ban hunyt e