Tengőd település híres embere

<<< Dr. Zólyom Elemér

Zsebeházi István

Zsédely Antal >>>

százados, Kossuth Lajos kapitánya
Tengőd
Tengõdi temetõ

1810-ben született Tengődön. A szabadságharcot megelőző 10 évben Lengyelországban szolgált, császári tisztként. Három gyermeke, Károly, Julianna és Zsuzsanna ott születtek. A császári hadsereg hivatásos katonájából vált később a szabadságharc hűséges harcosává. A bukás után évekig bujdosott, a családi hagyomány szerint még a református templom tornyában is lakott. Az 1860-as évek elején a falu jegyzője lett. 1866-ban halt meg Tengődön, a község temetőjében helyezték örök nyugalomba. Sírját a tabi tanácselnök személyes intézkedése nyomán helyreállították méltó színteréül a március 15-ei ünnepségeknek.