Tab település híres embere

<<< Ravasz István

Razgha Lajos

Reinhardt Mária >>>

plébános
Tab
Tab A. 57.

1813-ban született a Tolna megyei Iregen Razgha Pál és Buday Antónia nemes szülőktől. Pappá szentelték 1837. július 2-án, káplán lett Tabon ez év december 13-tól, majd ideiglenes adminisztrátor, utóbb plébános ugyanitt. Tabon az õ idejében épült a hívek áldozatkészségéből az új népiskola, és javították meg a templom szentélyét. A pusztulásnak indult tabi plébánia újjáépült 1855-ben. Sor került a templom és a torony tetejének megcsináltatására is. 1862- ben két fegyveres rabló megtámadta, fegyvereit, pénzét elvették. A templomot kirabolták, lovait saját kocsijukba fogták és elhajtottak. 1864-ben december 16- án éjszaka cselédjei arra ébresztik, hogy rablók vannak ismét a kertben. Puskát ragadva kisietett és lőtt. Nagy meglepetésére azonban nem rabló, hanem egy csendőr volt az áldozat. Azonnal indult Kaposvárra a főispánhoz, hogy feljelentse magát. Rómából két heti vezeklést rendeltek el, amit Andocson meg is tartott. 1883. október 25-én halt meg.