Tab település híres embere

<<< Horváth József (Pityok

Horváth Mihály

Horváth Pál >>>

pápai kamarás, 23 évig Tab plébánosa
Tab
Tab I. 36.

1871. február 3-án született Kaposváron Horváth Mihály és Vincze Teréz gyermekeként. A gimnáziumot szülővárosában járta, 1891-ben érettségizett. Pappá szentelték 1895. június 26-án, majd káplán lett Dégen, Lesencetomajon, házikáplán gr. Széchenyi Imre családjánál Somogyváron 1904-től, de egy év múlva ismét káplánként szolgált Sümegen. Zsinati vizsgát tett 1906. szeptember 26-án. Atabi plébánia Czupy Bálint plébános nyugdíjba menetelével 1913. március 31-én megüresedett. Utódjául báró Hornig Károly bíboros püspök Horváth Mihály sümegi káplánt nevezte ki. A nagyon rossz állapotban lévő plébániát kellett szinte újjáépíteni, ami 1914. január 18-án a megáldási ünnepséggel fejezõdött be. A plébános további áldásos működését jelzik az alábbiak: Bótán kőkeresztet állítottak, mely Velty István veszprémi kőfaragó műve. A keresztet 1913. november 2-án áldották meg. Ettől kezdve a bótai búcsú napja november első vasárnapja. A tabi templom Szent Antal-szobrát is ő készíttette, mely Vogl Adolf innsbrucki szobrász alkotása. Az ő nevéhez fűződik a torvaji iskola javíttatása 1921-ben, vagy 1922-ben a bábonymegyeri új iskola építése. A tabi templomtetőt is befedette palával, valamint teljesen felújíttatta kívülről a templomot 1923-ban. Veszprémben új harangokat öntetett az I. világháborúban elvittek helyett. 1926-ban új orgonát szállíttat a pécsi Rieger cég manuállal és 12 változattal. Ugyanebben az évben épül fel a torvaji harangtorony is. Ennyi látványos alkotás jutalmaként még ebben az évben pápai kamarás címmel tüntették ki. A tabi templom lépcső feljárója 1928-ban készült, mely a helybeli Peringer Márton és Nagy Pál kőművesek munkája. A kétoldali vaskorlátot és kerítést Balako Mátyás kányai lakatos készítette. Jelentős munka volt még a templomhoz hasonlóan- a plébánia épületének palával való borítása. 1935. november 1-jén ment nyugdíjba. Már nyugdíjasan újabb kitüntetésben részesült, 1939-ben tiszteletbeli esperes lett. 1939. augusztus 12-én Tabon halt meg.