Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Veres Márton

Verseghi Márffy Emil

Vértesy Gyula >>>

főrendiház tagja, földbirtokos
Kaposvár - Keleti temető
VII. szegély 15-16.

1847-ben született Hencsén, Somogy megyében. Katonai pályára lépett, tanulmányait a hainburgi és olmützi katonai intézetekben végezte. 1864-ben mint hadnagy a 10. Kürasszier ezredbe lépett, s ezredével 1866-ban a gróf Coudenhoven parancsnoksága alatt álló divízióhoz beosztva résztvett a csehországi hadjáratban. Az ezred akkor különösen a nagy stczeicsi harcokban tüntette ki magát. Három évvel később 1869-ben átlépett a honvédhuszárokhoz, ahol mint kapitány 1874-ig szolgált. Ekkor megnősült, és hazatért Somogy megyei birtokára, ahol gazdálkodással foglalkozott. A Mezőgazdasági Ipari Részvénytársaság megalakulása után ennek igazgatósági tagja és egyben igazgatója is volt. Emellett a társadalmi életben is élénken vette ki a részét. 1905. szeptember 11-én a főrendiház tagjává nevezte ki a király, amelynek haláláig tagja volt. 1920-ban hunyt el.