Tab település híres embere

<<< Winkler József

Dr. Wölfel Gyula

Xantus Ignác >>>

evangélikus lelkész
Tab
Tab A. 39

 

1894. április 22-én született a Zala megyei Szepetneken. Apja Wölfel Gyula, anyja Szabó Lídia voltak. Gimnáziumi és teológiai tanulmányait jeles eredménnyel végezte. 1917.október 1-jétõl 1919. szeptember 19-éig segédlelkész Pécsett. 1919. szeptember 23-tól haláláig Somogydöröcskén szolgált. 1924-ben doktorált a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen. Sok harcot folytatott a szektákkal és saját gyülekezetével is. 1922-ben Somogydöröcskén újjáalakíttatta az orgonát, majd 1923-ban két harangot szereltetett be. A templomot romjaiból felépítette, a lelkészi és tanítói lakot rendbe hozatta 1926-ban. 1929. január 7-én pályázott a pápai lelkészi állásra, de választ nem kapott. Házasságot kötött Tabon 1921. december 14-én, felesége Kadlicskó Margit. Két gyermekük született, Zsuzsanna és Gyula, aki az orvosi egyetemen „Varsányi” vezetéknévvel nyert felvételt. 1943. december 30-án Budapesten a Bakay Klinikán halt meg, de Tabon helyezték végső nyugalomba.