Szabás település híres embere

<<< Tallár István

Tallián család

Dr. Tallós Emil >>>


Szabás

Mint a "Perneszy - familia" tagja jött Somogy vármegyébe. melynek egyik legkiválóbb, legragaszkodóbb családja, közigazgatásának oszlopos szereplője lett. 1610 újév napján nyertek címerújítást. Az első kimutatható ősük Vizeki Tallián János és unokatestvérei: Miklós, Gergely, György, Pál , Vid és János, valamint ezek gyermekei: János, Mátyás, Gergely és György. Az adományozó János befoglaltatta az adománylevélbe az ekkor nemesített rokonait Mylosycs Mihályt, Miklóst és Jakabot, valamint leányának, Ilonának fiait: Marosych Pált és Mihályt. Gergely , János unokatestvére, ki nejétől Tury Katától Benedek és Hathalmy Kata leányától született fiában Gergelyben, az összes somogyi Talliánok őse, már korán lesz itt birtokossá. 1612-ben megveszi Perneszy Jánostól Ádánd falut, Kereki, Csegepusztákat 700 magyar forintért. E birtokokat azonban ifjabb Gergelynek Perneszy Anna Juliannától az eladó János fivérének, Istvánnak leányától való gyermekei mégis mint Perneszy-örökséget osztatlanul birtokolták a rokon Csapodyakkal és Vukovicsokkal. Gergelynek nevezett nejétől egyetlen fia Ádám , 1723- ban Vas megye alispánja , nejével, Örményesi Fiáth Borbálával, János és Fördős Kata leányával nyolc gyermeket nemzett, kik 1747-ben, özv. édesanyjuk életében osztoztak meg a Perneszy - örökségből Talliánokat illetõ harmadon. A mauzóleumban vannak eltemetve: vizeki és beleházi báró Tallián János, magyar királyi helynök (1802-1898. május 20.), vizeki és beleházi báró Tallián Dénes, udvari és külügyminiszteri tanácsos. A Szent István rend vitéze, számos más kitüntetés tulajdonosa, ki jó szivvel, nemes lélekkel és hazaszeretetével emelkedett ki kortársai közül, s aki hazáját felforgató viharok súlya alatt roskadt össze. 1852. február 14.-1919. július 28