Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Matolai József

Dr. Matolcsy Sándor

Mátray Gyula >>>

m. kir. főtanácsos, ügyvéd
Kaposvár - Keleti temető
V. szegély 57.

1887. július 18-án született Kaposváron a donneri városrészben, a Séta tér 7. szám alatt. Nemesi előnevét soha nem használta, és nevének írásmódját később sem változtatta meg. Édesapját, aki köz- és váltóügyvéd volt korán elvesztette. Viszonylag szerény anyagi körülmények között nevelkedett. Négy osztályos elemi iskolai és középiskolai tanulmányait Kaposváron végezte, érettségi vizsgát a Somssich Gimnáziumban tett 1904-ben. Jogi tanulmányait Debrecenben kezdte meg, majd Budapesten tanult tovább, ügyvédi oklevelet 1911-ben Budapesten szerzett. Ügyvédi tevékenységét Dr. Fleiner Mór ügyvédi irodájában kezdte meg 1908-ban. Ügyvédi irodáját Kaposváron, a János utca 10. szám alatt (jelenleg Dózsa Gy. utca) rendezte be, ahol 1911-től 1951-ig lakott. Dr. Matolcsy Sándor a Dunántúli Bank és Takarékpénztár Rt. vezérigazgatója volt, 1930-tól m. kir. kormányfőtanácsos. Igen kiterjedt közéleti, gazdasági, művelődési, egyházi és ügyvédi tevékenységet folytatott. Irodalomkedvelő emberként jelentős könyvtárat gyűjtött össze. Eredményesen működött közre a megye egyes bizottságaiban. 1925-től csaknem negyed századon át a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium igazgató tanácsának elnökeként tevékenykedett. Jelentős szerepe volt a Csurgói Református Gimnázium modernizálásában, lobbizott a Csurgón felállítandó Mezőgazdasági Szakközépiskola ügyében is. Az 1950-ben kezdődő folyamatos zaklatásai után 1951-ben kitelepítették, amikor is Fonyódra költözött. Élete utolsó éveit Irén lányánál töltötte Budapesten. 1962. március 2-án halt meg, a kaposvári Keleti temetőben levő családi kriptában nyugszik.