Siófok település híres embere

<<< Lángh Ferdinánd

Dr. Langmár Lipót

László József >>>

c. apát kanonok, plébános
Siófok
Kele utcai temetõ I. szegély 21.

1895. november 2-án született Győrben. Itt is érettségizett 1914-ben. A teológiát Veszprémben és Budapesten tanulta. 1919. november 16-án szentelték pappá Veszprémben. Először káplán Somogyvárott, Tapsonyban, majd püspöki levéltáros, szentszéki jegyző Veszprémben. 1921-tõl pápai titkos káplán. 1923-ban avatták doktorrá. 1927-tõl püspöki titkár és egyúttal a Károly kápolna igazgatója. 1938-tõl tb. kanonok, veszprémi kanonok, 1943-tõl püspöki igazgató, majd címzetes apát. 1946-ban plébános Somogyvámoson, püspöki irodaigazgató Szegeden. 1957-tõl a plébános helyettese Siófokon, 1958-tól pedig ismét Veszprémben püspöki irodaigazgató. 1959-tõl apostoli kormányzói általános helynök. Őrkanonok 1968-tõl, olvasókanonok 1970-tõl. 1979. december 26-án hunyt el.