Siófok település híres embere

<<< Somssich-mauzóleum

Soós György

Souer Géza >>>

községi bíró
Siófok
Siófok, Kele utcai temetõ szegély 39.

1890. szeptember 20-án született Siófokon. Az elemi iskolái elvégzése után szülei gazdaságában dolgozott, amíg el nem vitték katonának. Az I. világháború kitörésekor a veszprémi 31. honvédgyalogezredhez vonult be, és kikerült a frontra. 1915-ben fogságba esett, s Taskentbe, majd Szibériába a Balhas-tó környékére került, ahol hadifogoly társaival gazdasági munkát végzett. Ez alatt az idő alatt tanult meg írni, olvasni, beszélni oroszul. Beállt a Vörös Hadseregbe,- ahol őrmesterként szolgált részt vett többek között a Kolcsak elleni hadműveletben. 1921-ben tért haza Siófokra. Gyorsan bekapcsolódott a község társadalmi életébe, 1932-tõl helyettes bíró lett. 1944. december elején a szovjet csapatok közeledésének hírére Siófok német katonai parancsnoksága elrendelte a község kiürítését. Sokan eleget tettek a felhívásnak. Ebben a válságos helyzetben Soós György helyettes községi bíró állt a település élére. Józan körültekintéssel, meglepő bölcsességgel az akkori nehéz körülményeknek megfelelően irányított. A régi rendelkezéseket az új helyzetnek megfelelő rugalmassággal alkalmazta, a jegyrendszer megtartása mellett biztosította a közellátást. Nagy szerepet vállalt a siófoki gõzmalom üzemeltetésének megindításában. Megszervezte a Balatoni Hajózás és Halászat elsüllyedt hajóinak kiemelését. Az 1945-ös októberi választások alkalmával a község bírójának választották, ezzel is kifejezve a lakosság azt a bizalmat, amelyet személye iránt érzett. E funkcióját 1949-ig eredményesen, kitartó munkával végezte. 1968. június 6-án hunyt el.