Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Siófoki kép

Siposs Géza

Sittenszán József >>>

városi főjegyző
Kaposvár - Keleti temető
V. szegély 1.

1866. március 17-én született Kaposváron. Tanulmányait szülővárosában folytatta.
20 évesen állt a város szolgálatába, eleinte aljegyző. Nem volt még 24 éves,
amikor 1890. év elején főjegyzőnek választották. Részt vett a város minden intézményének megteremtésében. 40 évig szolgálta a várost, nagy érdemeket szerzett, melyeket a felettes hatóságai mindenkor a legteljesebb elismeréssel méltattak. Négy évtizeden át volt a városvezetés egyik legerősebb oszlopa, aki a várossá fejlődés talán legpörgősebb időszakában lerakta a modern kori helyi közigazgatás alapjait. Tehetséges ember volt, kiváló szervező, és valódi szakembere a közigazgatásnak. Bereczk Sándor főmérnökkel együtt ő volt az, aki a változó polgármesterek és tisztviselők között a folytonosságot képviselte Kaposvár vezető testületében. Szinte minden jelentős intézmény megteremtésében vagy Kaposvárra telepítésében részt vett, és a legkülönfélébb társadalmi akciókat és emberbaráti kezdeményezéseket támogatta. Tudása és hamar megszerzett tekintélye miatt rendszeresen kapott egyszerre fontos és reprezentatív megbízatásokat. Különösen az első világháború éveiben szaporodott meg a dolga, amikor a tbc-ben megbetegedett dr. Kovács-Sebestény Gyula polgármestert is helyettesítenie kellett, elhunyta után pedig pótolnia is. Ebben a tevékenységben tisztviselőtársával, Kovács Somával osztozott, a hadi segélyekkel kapcsolatos ügyek intézése viszont szinte teljes egészében az ő feladata volt. A háború alatti teljesítményét „emberfölöttinek” nevezték a kortársak; kiemelték, hogy fáradhatatlanul, türelmesen és emberségesen bánt a hozzá forduló kaposváriakkal. 1924 őszén; a következő év január 1-jével nyugalomba is vonult. Sajnos azonban nem pihenhetett sokáig, hiszen csonkig égette a gyertyát: néhány hét múlva, 1925. január 27-én elhunyt. Általános részvét fogadta halálának hírét. A városi tanács kimondta, hogy Siposs Gézát „érdemdús közéleti munkásságáért, Kaposvárnak tett értékes szolgálataiért” a város halottjának tekinti. A kaposvári Keleti temetőben helyezték örök nyugalomba.

A hálás utókor emléktáblával tisztelgett emléke előtt, amelyet a városháza falán, a bejárata mellett, 2013. március 18-án avattak fel.