Pusztakovácsi település híres embere

<<< Marcali kép

Márffy család

Márffy Elemérné gr. Széchenyi Klára >>>


Pusztakovácsi
Pusztakovácsi temető

 

Két ilyen nevű család élt Somogy vármegyében. Az egyik Veszprém vármegyéből származik és "Szentkirályszabadjainak" írta magát. Ez a család 1626-ban nyerte el címeres nemeslevelét Márffy Ferenc személyében. Márffy János 1774-ben Somogy vármegye főügyésze. Felesége, Kisbarnaki Farkas Kata, Pusztakovácsiban volt birtokos; utódai nem maradtak. Másik ág volt az, amely Tallián Rozália által Osztopánban birtokkal rendelkezett. Ennek a családnak a címere: kék pajzs ládában természetes folyóból kiemelkedő hármas szírt alján álló griff, első jobb lábával kivont kardot, baljával leveles szőlőfürtöt tart. Sisakdísz: a koronából kiemelkedő három fehér liliom. Takaró: kék-arany, vörösezüst. A másik Márffy család nemeslevelét István, féltestvére János, valamint nővérei: Judith és Kata nyerik 1638. feb. 11-én III. Ferdinándtól. A család egyik tagja István, Baranya vármegye esküdtje, majd bellyei uradalmi igazgató. Márffy Lipót 1791-ben Bács-Bodrog vármegye főjegyzője, József, 1809-1819-ben Torontál vármegye alispánja. A család birtokába kerül a nagybácsi, Gludovácz József által hagyományozott hencsei, tapazdi birtok, az 1814. évi felvétel szerint 6184 5/8 holdnyi terjedelemmel. Márffy Dénes (szül. 1793.) és József (szül. 1795.) 1843-ban Somogy vármegye táblabírái. A Márffy család címere: kék pajzsban zöld mezõn szemben álló magyar ifjú, jobbjában három búzakalászt, baljában szőlőfürtöt tart. Sisakdísz: nyílt sasszárny között a koronán álló természetes fehér színű, csőrében olajfaágat tartó galamb. Takaró: kék-arany, vörös-ezüst. A családi sírkertben nyugszanak: Verseghy Márffy József (1846-1931.), Józsefné szül. Vasdényei Irén (1854-1936.), Ferenc (1885-1902.)