Őrtilos település híres embere

<<< Dr. Baros György

Baróti János

Barta Jenő >>>

apátplébános
Őrtilos
Õrtilosi temetõ

1923. június 20-án született Őrtiloson. A gimnáziumi tanulmányait Nagykanizsán, Gyönkön és Veszprémben végezte. Teológiát Budapesten tanult, 1942. augusztus 31-én szentelték pappá. Nyárádon, Barcson, majd Pápán volt káplán. 1948. október 20-án doktorált. 1951-ben nevezték ki plébániahelyettesnek. Működése alatt plébániává alakított át egy szatócsüzletet. 1964-ben plébánossá nevezik ki Berzencén, ahol felújította a plébániatemplom külsejét. Rendbe hozatta a plébániát, kutat ásatott, kerítést csináltatott. A temetőbe új ravatalozót építtet, majd renováltatta a Szent Anna kápolnát. 1965-ben kinevezték címzetes esperessé. 1970. július 1-tõl esperes plébános lett Kaposváron a Jézus Szíve plébánián (Hősök temploma). Bevezettette a gázfűtést a templomba és a plébániára. A templomot ellátta hangerősítővel. A rómahegyi kápolnát renováltatta. 1975-77 között a templomot teljesen felújíttatta, a freskókat renováltatta. Kinevezték a kaposvári belvárosi plébániatemplom apátplébánosának. Tevékenysége hívei és plébános társai között elismerést és tiszteletet váltott ki. 1996-ban hunyt el. Földi maradványait kívánsága szerint szülőfalujában, szülei mellett helyezték örök nyugalomba.