Ordacsehi település híres embere

<<< Gáspár Menyhért

Gazdag Ferenc

Gazdag Ferenc >>>

esperes
Ordacsehi
Ordacsehi I. 1. 1.

1880. szeptember 19-én született Balatoncsehiben, Gazdag Antal földműves és Hamvai Róza gyermekeként. A gimnáziumot Kaposváron végezte, 1911-ben érettségizett. Pappá 1915. június 14-én szentelték. Káplánként szolgált először Nágocson, majd 1918-tól Várpalotán, Marcaliban. 1920-tól püspöki biztos és hitoktató Nagykanizsán. Zsinati vizsgát tett 1925. május 13-án, és Kiskomáromban plébános, később a kiskomáromi kerület helyettes esperese, tanfelügyelője lett 1940. augusztus 15-tõl. Nagykanizsán sokat fáradozott a Jézus Szíve plébánia és a Kat. Legényegylet felvirágoztatásán. Kiskomáromban tetemes költséggel restauráltatta a plébániatemplom híres Dorfmeister freskóit. 1942. szeptember 24-én Budapesten az Irgalmasok kórházában halt meg.