Ordacsehi település híres embere

<<< Gyertyás László

Györe Pál

Győrfi Endre >>>

szalézi aranymisés áldozópap
Ordacsehi
IV. szakasz 1. sor 1. sír

1900. május 16-án született Balatoncsehiben (ma Ordacsehi) Györe Pál és Szekeres Katalin szülőktől. Iskolába kerülve szorgalmas és jó tanuló volt. 12 évesen szülei elé állt és kérte, hogy pap lehessen. Helyi plébános segítségével bekerült a Szalézi Intézetbe tanulónak. A 13 éves növendék nagy szorgalommal tanult, példásan viselkedett.
A gimnázium 4 osztályát Péliföldszentkereszten végezte, buzgó, szeretetet sugárzó rendtag lett. A noviciátust 1919-ben Wernsee-ben végezte. Itt tette le a szalézi szerzetesi fogadalmakat augusztus 14-én. Péliföldszentkereszten végezte a gimnázium 5. osztályát. 1921-1923-ig Nyergesújfalun tanult. Abban az időben a szalézi kispapok magántanulók voltak, és nehéz körülmények között végezték tanulmányaikat. 1927. július 10-én szentelték pappá, a turini Keresztények Segítsége-bazilikában. 1931-ben újra Péliföldszentkeresztre került, ahol ismét a kispapok nevelésével foglalkozott. Nyergesújfalura költözött, ahol a gimnáziumban tanított. Amikor Muraszombatot visszacsatolták Magyarországhoz, az ottani szalézi ház igazgatója lett. Nehéz körülmények között vezette az intézetet. A háború után visszakerült Magyarországra, és Gyulakeszin kápláni állást kapott. Ezt követően visszatért szülőfalujába. Ekkor következett életében a nagy megpróbáltatás, a falu plébánosa nem engedte őt misézni a templomban. Édesanyja halála után Devecserbe költözött, 1972. október 12-én. A betegség itt már nagyon próbára tette erejét. Szellemi munkát végzett, több könyvet fordított olaszról magyarra. Az „Egy misszionárius életét” már nem tudta befejezni, mert 1979. június 22-én, Ajkán elhunyt.

Temetésére Ordacsehiben került sor.