Nagybajom település híres embere

<<< Dr. Boros György

Boross György

Bors István >>>

erdõmérnök
Nagybajom
Nagybajomi temetõ családi kripta

1896-ban - a millenium évében - született Pacsérvisnyén. Az elemi iskola elvégzése után a kaposvári Somssich Pál gimnáziumban folytatta tanulmányait. Itt kitűnt jó tanulmányi eredményével, erős fizikumával és kiváló sport eredményeivel. Gimnazistaként éri az I. világháború kitörése. 1915-ben a hadi érettségi után besorozzák a somogyi 44. gyalogezredhez. A tiszti iskola elvégzése után először az orosz fronton, majd az 1916-os román betörés során Erdélyben harcol. 1918-ban már az olasz fronton harcol hadnagyi rendfokozatban, ahol megsebesül. Bátorságáért megkapta a tiszti vitézségi érmet. Felgyógyulását követően elvégezte a soproni erdőmérnöki főiskolát. Ezzel a családi hagyományokat folytatva az erdészhivatást választotta. A főiskola elvégzése után 1924-ben Somogysárdon a Somssich család birtokán helyezkedett el. AII. világháborút követően az állami erdészetnél osztályvezetőként dolgozott. A homokos talajra történő erdőtelepítésí tevékenység eredményeí miatt 1947-ben megbízzák a szegedi Erdőigazgatóság vezetésével. 1949-ben politikai okok miatt leváltják és alacsonyabb beosztásba helyezték. A Csillag börtönben eltöltött hetek után egy építőipari technikumban a fával kapcsolatos ismereteket oktatja a diákoknak. 1953-ban Budapesten az Erdészeti Tervezőirodánál kap állást. 1966-ban 70 éves korában ment nyugdíjba. 1993-ban hunyt el, a családi kriptában helyezték örök nyugalomba. Fia Boross Péter a rendszerváltás utáni első szabadon választott kormány belügyminisztere, majd Antall József halálát követően 1993-94 között az ország miniszterelnöke. 1998 után a kormányfő tanácsadója, a Nemzeti Kegyeleti bizottság tagja. 2001. augusztus 24-én Nagybajom város képviselő-testülete első díszpolgárának választotta meg.