Nagybajom település híres embere

<<< Mezriczky Károly

Mikóczi Alajos

Mikseni cs. Alajos >>>

tanár, helytörténet kutató
Nagybajom
Nagybajom önkormányzati temetõ

1946-1947. tanévben a népiskolát Nagybajomban is általános iskolává szervezték át. Ez az átszervezés megkövetelte a tanítói létszám növelését. Ebben az évben a vallás- és közoktatásügyi miniszter a nagybajomí Rk. Általános Iskolához helyezte Mikóczí Alajos állami polgári iskolai tanárt és Mikóczí Alajosné állami tanítónét. 1948 júiusában az iskolákat államosították. A két felekezeti iskolából meg alakult az Állami Általános Iskola. A tanfelügyelőség javaslatára a vallás és közoktatásügyi miniszter az államosított iskola igazgatójának Mikóczi Alajost bízta meg. Eredményes tanári és igazgatói munkájáért többször kapott elímerést és kitűntetést. 21 éves igazgatói működését követően 1969 augusztus 16 - án vonult nyugdíjba. A nyugdíjas évek alatt is folytatta szenvedélyét Nagybajom történetének kutatását. Munkásságának eredménye 1979-ben jelent meg könyv-alakban: Szerzőtársa Solymosí László írta róla: "Egészségét nem kímélve buzgón tanulmányozta Nagybajom történetének a helyszínen, a környéken és a kaposvári levéltárban magyar nyelven elérhető forrásait." A könyv megjelentetését már nem érhette meg. 1976 - ban hunyt el.