Nagybajom település híres embere

<<< Sárközi Ferenc

Sárközy István

Dr. Sarlós György >>>

jogász, megyei alispán
Nagybajom

1759. április 22-én Kisasszondon született. A jogi tanulmányai elvégzése után katonai pályára lépett, de ezt hamarosan abbahagyta, és megyei szolgálatba szegődött. 1785-tõl főbíró. 1824-tõl 1836-ig Somogy vármegye alispánja. Nemcsak a megyei, hanem az egyházi életben is nagy érdemei voltak. 1793- ban a belső-somogyi református egyház gondnokául választották meg, ezt követően haláláig nagy buzgalommal szolgálta az egyház ügyét. A csurgói gimnázium alapításában is jelentős szerepet vállalt. Sárközy nagybajomi kastélya szellemi központja volt az egész Dunántúlnak. Ebben az időben a kastélyban az ország szinte valamennyi jelentős írója, költője megfordult. Szeretettel karolta fel Csokonai Vitéz Mihályt, akit egy egész évig vendégül látott házában. Az irodalom kedvel Sárközy maga is fordított, illetve írogatott. 1849. augusztus 29-én hunyt el. Síremléke a nagybajomi temetőben található.