Nagyatád település híres embere

<<< Dr. Éhn Kálmán

Dr. Erõss István

Ernyei József >>>

járási fõállatorvos
Nagyatád
Nagyatád, Központi temetõ IV. 2. 10.

1906-ban Iharosberényben született. Ősei a Pozsony vármegyei Dercsika községből származtak. 1609-ben nemességük elismertetett, majd 1682-ben I. Lipót Erőss Jakab nemességét megerősítette. A dédapa, Erőss Sándor Csurgón, Debrecenben, Göttingenben tanult. Diáktársa volt Kőrösi Csoma Sándornak. Négy nyelven beszélt és nevelője volt ifj. gr. Teleki Lászlónak. Hatalmas szellemi munkásságot fejtett ki: egyházi, pedagógiai, irodalmi vonalon. A nagyapa, Erőss Sándor az 1848-49-es hadjáratban honvédként vett részt. Tanítóként működött 43 évig a közeli Görgetegen. Fia, Dr. Erőss Gyula egyetemi tanár, a poliklinika igazgatója, Európa - hírű tudós. Nagyatádon emléktábla jelzi nevét. Az édesapa, Dr. Erőss József tekintélyes körorvos, kiváló ember volt. Fia, dr. Erőss István Nagyatádon működött, mint járási fő állatorvos. Tudásigénye igen nagy és igazi nevelő személyiség volt. Számos nemzedéket nevelt. Sok-sok állatorvos nála töltötte gyakorlati idejét-sikeresen. Szerény egyénisége, valamint a társadalmi életben kifejtett közhasznú munkája révén közmegbecsülés vette körül. Mindig tisztességgel, odaadással szolgálta a közjót, hazát. Kiváló munkáját, szaktudását az állam számos kitűntetéssel ismerte el. Anyagi javakat nem gyűjtött, de hagyott gyermekére, unokáira makulátlan nevet, tudást és műveltséget, amely bármely anyagi kincsnél maradandóbb. 1989-ben hunyt el.