Nagyatád település híres embere

<<< gróf Somssich család

Gr. Somssich Eszter

Gr. Somssich Géza >>>

iskolaalapító
Nagyatád
Nagyatád, Központi temetõ II. 1. 7.

 

1886. július 11-én Pörtschben született. Magántanulóként végezte iskoláit. Kispusztai kastélyában társasági életét a karitatív tevékenység töltötte ki. Ő volt a Keresztény Nőegylet díszelnöke. Baráti kapcsolatai vallási és kulturális jellegűek voltak. Pap vendégei: Sík Sándor, dr. Horváth Sándor általában a magányos emberek voltak. Sokat utazott és sportolt. Egy olasz művésztől megtanult festeni. Az 1898-ban állíttatott márvány emlékoszlopra a Szent Erzsébetet ábrázoló majolikafestményt is ő készítette. Kötelesség-és felelősségtudata révén 642 holdas birtokát mintagazdasággá fejlesztette. A kiállításokon több első díjat nyert. Nagyatád jótevője volt, nevéhez fűződik a Baross utcai Bárdos iskola megalapítása és a szerzetes nővérek támogatása. A képviselő-testület 1993. február 23-án utcát nevezett el róla. 1951. november 13-án hunyt el.