Nagyatád település híres embere

<<< Pungor Ilona

Puskás Lajos

Rácz Árpád >>>

plébános
Nagyatád
Nagyatád, Központi temetõ I. 1. 48.

1923-ban született. Somogyi vasutas szülők gyermeke, aki Csurgón érettségizett. Egy évig a vasútnál dolgozott. Betegségéből felépülve jelentkezett a veszprémi Papnevelő Intézetbe. 1949. március 27-én szentelték pappá Kaposváron. Először Vízváron, majd Kisgörkőn, Tabon, Keszthelyen teljesített szolgálatot. Kétújfalun volt plébános, amikor esperessé nevezték ki. 1970-ben került Nagyatádra, nyugdíjazása után haláláig itt élt. 1971-ben felújította a templomot, majd felújíttatta az elektromos hálózatot, a toronyórát, a harangokat is villamosíttatták. 1986-ra az épület fűtése is megoldódott. Kezdeményezésére a műemlék-jellegű egyházi javak nem mentek tönkre. Mindenkivel emberséges kapcsolatot tartott. 1994-ben a Nagyatád Városért kitüntetetést kapta. 1996-ban hunyt el, a nagyatádi Központi temetőben helyezték örök nyugalomba.