Nagyatád település híres embere

<<< Freissperger Vilmos

Dr. Freller Andor

Frich Ágoston >>>

ügyvéd
Nagyatád
Nagyatád, Központi temetõ I 1. 12.

1905-ben született a Zala megyei Csabrendeken. Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskoláit Sümegen végezte a Premontrei Katolikus Főgimnáziumban. Érettségi után a Pázmány Péter Jogtudományi karán folytatta tanulmányait. Szülei szerény anyagi körülmények között éltek, ezért költségeit saját magának kellett előteremtenie úgy, hogy korrepetálásokat vállalt. Egyetemi tanulmányainak befejezése után két évig Keszthelyen, majd Nagyatádon dr. Steinek Béla irodájában volt ügyvédjelölt. 1933-ban nyitotta meg ügyvédi irodáját helyben. A háború közeledtével katonai szolgálatot teljesített. Gyomorvérzéssel került a kaposvári kórházba, amikor az orosz csapatok bevonultak. 1945-ben mint a Kisgazda Párt tagját választották meg a Nemzeti Bizottság elnökének. Az 1950-es évek elején felszámolta ügyvédi irodáját. Előbb Győrben, majd Budapesten volt jogtanácsos. 1955-ben hazatért Nagyatádra. Tisztelet, szeretet vette körül odaadó munkájáért. Az 1945-ös helyi viszonyokról írt folyamodványa nagy érték. 1957-ben hunyt el.