Marcali település híres embere

<<< gróf Széchenyi Béla

Széchenyi család

Gr. Széchenyi Ferenc >>>

földbirtokosok
Marcali
Marcali temetõ

A Széchenyi család 1651-tõl bérelte, majd birtokolta a hajdani Marczalyak észak- és nyugat- somogyi uradalmát. A török kiűzése utáni megyeszékhely 1772-tõl mezővárosi rangot kapott, ahol postakocsi-állomás, és só elosztó volt. Széchenyi Ferencnek köszönhetően német iparosok, kereskedők, jobbágyok telepedtek a városba. A fia, Széchenyi Pál nem engedte át a vasutat birtokán, ezzel sokat ártott a város fejlődésének. Az ő fia, Széchenyi Gyula ezt a Somogyszob - Balatonszentgyörgy vicinálissal pótolta. Széchenyi Andor Pál -Gyula fia- neobarokk kastélyt épített és három utcával határolt telket adományozott a Polgári Fiú és Leányiskola céljára. A gróf gyermekei korán haltak meg. Sírjuk a temető kápolnájától északra található. A szülők beletörődését hirdeti a sírfelirat is: „ az Úr adta, az Úr elvette”