Marcali település híres embere

<<< Abaffy Genovéva

Ádám János

Adamecz Imre (feleségével, gyermekeivel) >>>

esperesplébános, címzetes apát
Marcali
Marcali temetõ IV. D. szegély 19.

1841. július 6-án Cserkúton (Baranya megye) született. Gimnáziumi tanulmányait Pécsett végezte. 1862-ben vették fel a veszprémi szemináriumba. 1866. július 25-én szentelték pappá. Buzsákon volt káplán. A zsinati vizsgát 1871-ben és 1877-ben tette le. 1878. március 4-én nevezték ki Marcaliba plébánosnak, a plébániára gróf Széchenyi Gyula jelölte. Tevékenysége alatt parcellázta a régi plébániabirtokot. Sok munkával és csalódással építette a templom új szentélyét és sekrestyéjét, a zárda leányiskoláját. Bevezette a missziókon kívül a májusi ájtatosságot, ünnepélyes október esti rózsafüzér litániákat. Megalakította az Élő Rózsafüzér Társulatot és, Szent Ferenc harmadrendjét, Legény és Ifjúsági Egyesületet. Gombán modern iskolát építtetett. Nagy alkotó, szervező tevékenysége miatt hívei és paptársai között nagy tekintélynek örvendett. Ádám János igaz ember volt, hű szolgája Istenének, népének áldott lelkű papja. 1914. július 25-én hunyt el.