Lengyeltóti település híres embere

<<< Berzsenyi Dániel

Dr. Berzsenyi Sándor

Dr. Berzsenyi Tibor >>>

lengyeltóti járásorvos
Lengyeltóti
Lengyeltóti temetõ

1846-ban született. Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. 1873-75- ig átmeneti jelleggel járásorvos Lengyeltótiban. 1875-ben a kaposvári kórházban dolgozott. Ekkor jegyezte el Kovácsi Miklós György földbirtokos leányát. Házasságukból 1876. július 10-én fiúk született, János György Mór. Felesége korán 1884-ben meghalt. 1876-tól a lengyeltóti Zichy uradalom orvosa, 1877-ben községi orvosi és járás orvosi teendőkkel is megbízzák. A Lengyeltóti és a Tabi járás járásorvosa lesz. 1878-ban a boszniai háború miatt katonai szolgálatra behívott karádi községi orvost is õ helyettesítette. Õ volt a vezetője a Lengyeltóti Kaszinó tagjai között szerveződő Népkör Egyesületnek. Ezt a diplomás kört országosan a dzsentrik uralma megerősödésének érdekében hozta létre. Tagja volt a Kaszinó választmányának. Az 1876-os I. Eü. törvény értelmében 1878-ban szervezték meg az első körorvosi szolgálatot. 1880-ban a Lengyeltótiban alakuló sorozó központ sorozó orvosa. 1887-ben az õ szervezésében alakult meg a Vöröskereszt Lengyeltóti szervezete. 1888-ban kinevezték Szőlősgyörök körzeti orvosának is. 1891-1920-ig járásorvos, körzeti orvosi teendőket már nem végzett. Tagja volt a vármegye Törvényhatósági Bizottságnak. A Balaton kulturális fejlesztése érdekében kifejtett érdemei elévülhetetlenek. A fonyódi „Sándortelep” nevében őrzi emlékét. 1920-ban hunyt el. 46 évig szolgálta a vármegyét, melyet temetésén Lengyeltótiban Tallián Andor alispán képviselt