Lengyeltóti település híres embere

<<< Komjáthy Kristóf

Kommandinger Vilmos

Dr. Kommen Elek >>>

apátesperes, plébános
Lengyeltóti
Lengyeltóti Ó temetõ

1851. április 15-én született Szekszárdon. Papi felszentelése 1877. április 15- én volt. 1882-ben helyezték Lengyeltótiba káplánnak, 1883-tól a község plébánosa. Filiái voltak Tótgyúgy, Kisberény, Hács, Pettend, Béndek, Gárdony, Pusztaberény, Szentgyörgy, Bézseny, Nagytatárvár, valamint a kisebb puszták. 1890. október 1-jén átadta és megáldatta a Páli Szent Vincéről elnevezett Irgalmas nővérek zárdáját. A zárdát a gróf Zichy család építtette és benne leányiskolát és óvodát működtetett. 1905-ben készültek a templom nyolc ablakának díszes üvegfestményényei. A főoltárt a templom költségén, a Mária - és Keresztoltárt az Irgalmas nővérek, a Nepomuki Szent János-oltárt pedig gróf Zichy Béla bőkezűségéből festhették, aranyozhatták. 1911-ben elkészült a Kálvária. 1891-tõl a kaposvári kerület tanfelügyelője volt. 1900-16-ig a Kaposvári Állami Gimnázium és Kereskedelmi Iskola püspöki biztosa. Működése alatt telepedtek meg az Irgalmas nővérek Lengyeltótiban, és épült meg a Pusztaszentgyörgyi tanítói lakás. Megírta és megjelentette a Lengyeltóti plébánia történetét. A Historia Domus-ban részletesen megörökítette az 1919-es Tanácsköztársaság lengyeltóti eseményeit. 1930. február 30-án hunyt el, és az Ó temetőben helyezték örök nyugalomba.