Lad település híres embere

<<< Hótay Ferenc

Hoyos Miksa

Hőke Kálmán >>>

Miksa cs. és kir. kamarás,
Lad
Ladi temető

Gr. Hoyos Miksa földbirtokos 1841-ben született. Somogy megye gazdasági életében játszott jelentős szerepet. 1883-ban hunyt el, a ladi temetőbe helyezték örök nyugalomba. Fia 1874 november 20-án Pozsonyban született. Középiskolai és jogi tanulmányokat külföldön folytatott, majd a magyaróvári gazdasági akadémián tanult tovább. Önkéntesként jelentkezett a 8. császári és királyi huszárezredbe, ahol tiszti rendfokozatban szolgált. Birtokai voltak Somogy és Békés megyében. Virilis (örökös) tagja volt Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának. A megye közéletében jelentős szerepet játszott. 1899-ben vette feleségül Inkey Ágnes bárónőt. Az 1906-ban alakult Kaposvári Vasöntöde és Gépgyár Rt. Igazgatósági elnöke.