Kutas település híres embere

<<< Vizeki Tallián Andor

Vizeki Tallián Gyula

Vogel Jenő >>>

(előbb nagyatádi főbíró), alispán, főispán
Kutas
Kutasi Ó temetõ

1848. február 10-én Ötvösön született. Székesfehérváron a ciszterciek főgimnáziumában végezte el középiskolai tanulmányait, a későbbi Wekerle Sándor miniszterelnök osztálytársaként. Pozsonyban jogi tanulmányokat folytatott, váltóügyvédi oklevelet szerzett. Először a kaposvári törvényszéknél alkalmazták, majd Somogy vármegye aljegyzője lett. 24 éves korában a Nagyatádi járás főszolgabírája. Csépán Antal halála után 4 évig Somogy vármegye alispánja. Tallián Béla főispán halála után Somogy vármegye főispánja. Elnöke volt a Kaposvári Nemzeti Kaszinónak, később a Somogy megyei Takarékpénztárnak, a Kaposvári Takaréknak, vezetőségi vagy választmányi tagja minden jelentősebb kaposvári vagy megyei alakulatnak, így a Gazdasági Egyesületnek, Közművelődési Egyletnek stb. Kaposvár város naggyá fejlesztése, városiasítása, intézményekkel való gyarapítása körül olyan érdemeket szerzett, hogy egyik utcánk ma is a nevét viseli. 1915. augusztus 5 – én hunyt el, a kutasi családi kriptába helyezték örök nyugalomba.