Kutas település híres embere

<<< Újvárfalvai kép

Ujváry Endre

báró Ungar Károly >>>

plébános
Kutas
Kutasi Ó temetõ

 

1869. október 22-én született Lajoskomáromban (Veszprém megye). Gimnáziumi tanulmányait Veszprémben folytatta, 1892-ben érettségizett. Teológiai tanulmányainak befejezése után 1896. június 28-án szentelték pappá. Káplánként tevékenykedett Igalban, valamint a Veszprém megyei Gágánfán, és Pápateszéren. 1897-tõl nevelő Tolna megyei Hőgyészen gróf Apponyi Viktor családjánál. 1899- ben kánonjogi doktorrá avatták. 1901-ben Zalapeterden, Vöröstón, Noszlopon, Kaposváron káplán. 1904-tõl Pápán hitoktató és tanítóképezdei igazgató. 1905- ben iskolai hittanári oklevelet szerzett. Adminisztrátor elõször Miklósiban majd Kutason. 1930-ban nevezik ki Kutasra plébánosnak. 1929-tõl szentszéki ülnök. 1938. január 24-én hunyt el Kaposváron. Kérésének megfelelően Kutason helyezték örök nyugalomba.