Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Bereczk Antal

Bereczk Sándor

Dr. Béres Endre >>>

műszaki főtanácsos, városi főmérnök
Kaposvár - Keleti temető
IV. szegély 21.

1856. július 21-én Kaposváron született. Apja Bereczk Antal Kaposvár város polgármestere volt. Iskoláit Kaposváron, Sopronban és Budapesten végezte, ahol építészmérnöki oklevelet szerzett. Ezt követõen néhány hónapig a Bécsi Képzõmûvészeti Akadémián tanult. 1881. február 6-án Kaposvár mérnöke, majd fõmérnöke lett. Jelentõs érdemeket szerzett a villanytelep, majd a vízvezeték-hálózat kiépítése terén. Érdemei elismeréseként mûszaki tanácsossá léptették elõ. Élénk társadalmi tevékenységet fejtett ki, több egyletnek volt a vezetõségi tagja. A helyi újságokban többször jelentek meg kisebb cikkei. 1924-ben ment szolgálati nyugdíjba. 1945. március 28-án hunyt el. Maradványai a Keleti temetõben találtak végsõ nyugvóhelyet. Németh István polgármester mellett a modern városfejlesztés kiemelkedõ alakja volt. Munkája: Kaposvár rendezett tanácsú város története és fejlõdése (Budapest, 1925)