Kercseliget település híres embere

<<< M. Csiszár Árpád

Maár Gyula

Maár Gyula >>>

Somogy vármegye alispánja
Kercseliget
Kercseligeti temetõ

Maár Gyula 1837-ben született Budán. Iskolai tanulmányait szülővárosában a Kegyes tanítórend Főgimnáziumában végezte. Itt alakult ki zene, de főleg a zongora iránti szeretete. A berlini egyetemen zenei tanulmányokat folytatott. Édesapja halála miatt visszatért Magyarországra. A zenétől továbbra sem szakadt el. Tanulmányait Budán folytatta. Az eredményes vizsgák után édesanyjához Kercseligetre, a családi birtokra költözött. Megnősült, Bogyai Elek nagybajomi földbirtokos lányát vette feleségül. 1869 december 2-án a Szigetvári járás szolgabírája lett. 1871. decemberben főjegyzőnek, 1893. augusztus 7-én pedig Somogy vármegye alispánjának nevezik ki. 1903. november 15-én hunyt el. A családi sírhelyben helyezték örök nyugalomba. Megjegyzés: A Maár család több tagja is itt van eltemetve.