Kadarkút település híres embere

<<< Jakus Imre

Jálics Ernő

jalsovai Jalsoviczky család sírboltja >>>

szobrászművész
Kadarkút
Kadarkúti Árpád u. temető I. 2. 2.

1895-ben Kadarkúton született. A gimnáziumi tanulmányait Kaposváron végezte, Pécsen a Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát. A főiskola elvégzése után a Radnai Béla mesteriskolába járt, majd Sidló Ferenc tanársegédje a Képzőművészeti Főiskolán. A ‘20-as években már több hazai művészeti díj tulajdonosa. Nevét hamarosan a külföld is megismerte. Alkotásainak jelentős része egyházművészeti jellegű: többek között Budapesten a Bazilika nagy domborműve, a Bosnyák, a Bakáts, a Horváth Mihály téri templom Madonna figurája, az Esztergomi Keresztény Múzeum Korpusza. Világi műveinek sorában egyik legszebb alkotása a Köpülő asszony című nagyplasztika. Ennek a műnek a hangulatát idézi a Kati néni, a Kukoricatörő asszony, a Széllel viaskodó parasztasszony is. Életnagyságú Éva és Ádám figuráját, a Nemzeti Színház női aktját és számos nagyalakos művét, kisplasztikáját a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. Pécsen az A/1-es laktanya falán egy bányász és egy munkás domborműve található. Több városban állították ki alkotásait. Kaposváron a Színház parkban található 44-es gyalogezred emlékmű is az ő munkája. Szülőfalujának főterén található oroszlános hősi emlékmű is az õ alkotása. Súlyos betegen is szinte az utolsó percig dolgozott a budapesti Bartók Béla úti műtermében. 1964. augusztus 14-én hunyt el.