Juta település híres embere

<<< Nagy Gyula

Nagy István

Nagy István >>>

tanító, jegyző
Juta
Jutai temetõ

1821-ben jobbágy családban született Lengyeltótiban. Iskolai tanulmányainak a befejeztével Jutába került. Itt választott feleséget magának, Tóth Anna személyében. Lelkiismeretesen tanította a jobbágy és zsellérgyerekeket. 1849-ben a község szószólója, néptribunja lett. Közvetített az uraság és a felszabadult jobbágyok között. Juta népe notáriusának is megválasztották. 1848 szeptemberében a kaposvári Járási Nemzetőr Zászlóalj a Dráva vonalánál teljesített szolgálatot. Jellasics betörésekor a zászlóalj demoralizálódott, majd szétszéledt. Néhány nap múlva a jutaiak újrarendezték soraikat, és részt vettek a szőlősgyöröki és a lengyeltóti harcokban. Nagy István 1849 áprilisában a jutai csapattal csatlakozott Noszlopy Gáspár népfelkelőhöz. A forradalom leverése után az állandó üldözés és zaklatás idején Nagy István tudtával a templom tornyára buzdító röplapokat tűztek ki. A Kaposvárról érkezett zsandár járőr Nagy Istvánt azonnal letartóztatta, és rövid vizsgálat után kimondták rá a halálos ítéletet. 1849. augusztus 21-én a Garábi-dombon a lakosság szeme láttára végezték ki. 1978-ban a Pákozdi csata 130. évfordulóján avatták fel Nagy István síremlékét.