Iharos település híres embere

<<< Dr. Várkonyi Imre

Vásárosnaményi özv. báró Eötvös Józsefné

Vasdényei Antal >>>


Iharos
Iharosi temetõ bal oldalon különálló sír

1825-ben született Barkóczi Rosty Ágnes néven. 1871-ben meghalt Eötvös József - az egykori kultuszminiszter-, ekkor úgy döntött, hogy Iharosba költözik lányához, aki Iharosberényi földesúrhoz, Inkey Istvánhoz ment feleségül. Nem a kastélyban lakott, hanem a mellette található udvarházban, az úgynevezett kiskastélyban. Nagyon szerette az iharosi lakókat, és támogatta az egyházat. Steiner József esperesnek a következőket mondta halálos ágyán: „Férjem a nemzet halottja, én a nép halottja akarok lenni. Engem ne temessenek kegyúri templom kriptájába, én a falusi temetőben akarok nyugodni.” Ezzel is azt akarta sugallni, hogy szívén viseli az egyszerű emberek sorsát. 1913-ban, 43 évvel férje halála után távozott el. Kérésének megfelelően az iharosi temetőben nyugszik. Síremléke sok viszontagságot megért az elmúlt évtizedekben. Időnként az iharosi Idősek Otthona, majd a csurgói gimnázium gondozta. Hosszú elhanyagoltság után az 1999-ben alakult Iharosi Ifjúsági Önkormányzat vállalt védnökséget felette. 2000-ben a síremléket felújíttatták, méltó környezetet teremtve ennek a rendkívüli nagyasszonynak.